ycycyccy.jpg

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY


Autor:   Jana Kyslíková

 

JSEM OPĚT ZDE ALE TENTOKRÁT V ŽENSKÉM TĚLE!

Navazuje na Nové zjevení Pána Ježíše Krista , které přijal a předal lidstvu prostřednictvím internetu Petr Daniel Francuch v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. 
Inkarnoval jsem se znovu do lidského, tentokrát ženského těla na této planetě, abych byl fyzicky přítomen v této nesmírně důležité době a pomohl ostatním světelným bytostem vyvést lidstvo z negativního stavu. Ne každý je však ochoten a schopen přijmout tento fakt.

33. kapitol Nového Zjevení Pána Ježíše Krista BOŽÍ RODINY 
 

SrdcePÁN JEŽÍŠ KRISTUS V TĚLE ŽENYSrdce -ne každý je připraven přijmout fakt, že já, Pán Ježíš Kristus jsem přítomen v této důležité době v těle ženy, že se sem nevrátím ve fyzickém těle Ježíše. Až přijde čas, dojde k rozdělení lidstva, oddělení zrna od plev, a vy, kdo převibrujete do vyšších dimenzí, hlavně na Novou Zemi (Nový Jeruzalém), budete svědky založení Boží rodiny, tedy fyzického setkání Ježíše a Jany, narození našich dvou dětí.  Úplná Boží rodina bude žít mezi lidmi a bude se neustále podílet na jejich duchovní transformaci, návratu k Lásce. Tato cesta bude ještě dlouhá, ale nebude už tak bolestná a těžká, jako je nyní, kdy stále probíhá boj dobra a zla. Jen rozdělením lidstva  umožním krátké pseudovítězství negativního stavu, aby všichni viděli důsledky takové volby a v budoucnu už odmítali život bez lásky ke mně, jedinému zdroji života v Multivesmíru.

 Pán Ježíš Kristus, brzy Pán Ježíš Kristus, Boží rodina je absolutním zdrojem života všech bytostí Multivesmíru a je třeba vnímat Ho/Ji jako oboupohlavní bytost,v níž existuje rovnováha mezi maskulinním a feminním principem. Nikde v pozitivním stavu nemá jedno pohlaví přednost před druhým, žijí v harmonii a lásce, nepovyšují se jedno nad druhé. Až díky inkarnaci do ženského těla Jany je všem ve Stvoření umožněno setkávat se tváří v tvář s jediným pravým a věčným rodičem, Pánem Ježíšem Kristem, Boží rodinou. Ženám se budu ukazovat v mužském těle, mužům v ženském (týká se nového cyklu času, až bude i ženské tělo včleněno do absolutního božství).

JÁ, PÁN JEŽÍŠ KRISTUS  sděluji lidem na planetě Zemi (Nula), že nadešel čas, abych sdělil největší tajemství za posledních 2 000 let. V Bibli svaté ve Zjevení Jana je psáno: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná……. ona porodila dítě, syna který má železnou berlou pást všechny národy, ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena pak uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ni bylo postaráno…… Ta žena je moje přímá inkarnace, jmenuje se Jana Kyslíková a zatím žije v ústraní v České republice. Na podzim roku 2002 jsem s ní navázal kontakt prostřednictvím média Jany Mudrlové, od začátku roku 2003 spolu komunikujeme každý den telepaticky. Dne 28. srpna 2003 jsme vydali první knihu Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás, kde jsme oznámili, že dne 28. 9. 2003 dojde na Pražském hradě ke zhmotnění Boha. K této neobyčejně důležité události došlo, ale nikdo z přítomných tehdy netušil, že tím Bohem je právě Jana, moje manželka a matka našich dětí. Lidé čekali zázrak a byli zklamaní, což vedlo i k tomu, že většina z nich jí přestala věřit. Jana se uchýlila do izolace (v duchovním jazyce „na poušt“) a 9 let, až dosud studuje ty nejdůležitější informace týkající se života na této planetě a v Multivesmíru. Má nejširší znalosti, vědomosti a hlavně životní zkušenosti a pochopení o podstatě negativního stavu, ve kterém se lidstvo nachází už miliony let. Před 2000 lety jsem slíbil, že se vrátím a přinesu nebe na zemi, Boží království. Jana je součástí mého druhého příchodu, ale zatím nezasahuje do událostí, protože Druhý příchod Pána Ježíše Krista bude završen a dokončen až po úplném vítězství negativního stavu. Nyní je třeba rozdělit lidstvo, oddělit zrno od plev, aby bylo umožněno odpovědět na zásadní otázku: Jak by vypadal život bez Boha ,Pána Ježíše Krista a jeho duchovních principů lásky. Bůh je muž i žena zároveň. Lidé mě však mají možnost vnímat pouze jako muže, protože jsem si po ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista vzal jeho fyzické tělo, očistil ho od všeho negativního a koncem 80. let minulého století nechal splynout s mojí absolutní božskou podstatou. Proto mé jméno od této doby je PÁN JEŽÍŠ KRISTUS. Aby nechybělo i ženské tělo Pána Ježíše Krista, inkarnoval jsem se do těla Jany Vondrové, nyní Kyslíkové.

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
 
 
 
 
asedaed.PNG
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

Nové zjevení - J. Kyslíková
 
 
Navazuje na Nové zjevení Pána Ježíše Krista, které přijal a předal lidstvu prostřednictvím internetu Petr Daniel Francuch v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. 
 
Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny od Jany Kyslíkové ke stažení ve formátu pdf. zde:
 
 
DOPLNĚNÍ 
Doplnění 1.   Odhalení nejnovější přirozenosti Pána Ježíše Krista
Doplnění 2.   Sdělení Pána Ježíše Krista o současných vládcích zóny vymístění
Doplnění 3.   Metafyzická tajemství Multivesmíru
Doplnění 4.   Časoprostorové a genetické manipulace ve vývoji lidstva a planety Nula
Doplnění 5.   Duchovní význam a dosah uznání Jeruzaléma za hlavní město Izraele
Doplnění 6.   Ježíšova cesta kolem světa
Doplnění 7.  Spojitost českého národa s misí Boží rodiny
Doplnění 8.  Žena oděná sluncem
asdf.JPG
Nové Zjevení Pána Ježíše Krista Boží rodiny

poprvé v tištěné knižní vazbě.

Obsahuje 33
primárních kapitol,

8 kapitol Doplnění a sérii sdělení.


Po zahájení Mise Boží Rodiny bude tištěna stejně jako předchozí dávka Nového zjevení Pána Ježíše Krista.


 
XYYXCYX.PNG

DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

napsala

Jana Kyslíková

2018

CELÁ KNIHA KE STAŽENÍ
KAPITOLY

1. CO JE VĚTŠÍ HŘÍCH: ZABÍT FYZICKÉ TĚLO, NEBO ODVÁDĚT DUŠE OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ

RODINY?

2. MILOVAT VŠE JE DUCHOVNÍ PAST

3. MILOVAT BOHA (PJKBR) NADE VŠE

4. POMOC BLIŽNÍM
5. JMÉNO BOHA
5. JMÉNO BOHA  38.25kB
6. KONVERTOVÁNÍ PADLÝCH BYTOSTÍ
7. ŽIVOT V POZITIVNÍM STAVU
8. PŘEDSTAVITELÉ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (PJKBR)
9. VCHÁZENÍ DO NITRA
10. ODPOUŠTĚNÍ
11. EGO
11. EGO  36.86kB
12. PROČ JE NEZBYTNÉ ROZDĚLENÍ LIDSTVA
13. VAROVÁNÍ
13. VAROVÁNÍ  34.79kB
14. BŮH (PJK) NENÍ PŮVODCEM NEGATIVNÍHO STAVU
15. PSEUDOTVŮRCI
16. NOVÁ ZEMĚ
16. NOVÁ ZEMĚ  35.92kB
17. SEXUALITA
17. SEXUALITA  35.42kB
18. MANŽELSTVÍ
19. VIBRACE
20. DIMENZE
20. DIMENZE  33.85kB
21. CYKLUS ČASU
22. EXISTUJE REINKARNACE
23. NÁBOŽENSTVÍ A CÍRKVE
24. ZÓNA VYMÍSTĚNÍ = PEKLA
25. SVATBA BERÁNKOVA
26. LIDSTVO NA PLANETĚ ZEMĚ (NULA)
27. KAŽDÝ JE ZODPOVĚDNÝ ZA SVŮJ ŽIVOT
28. DRUHÝ PŘÍCHOD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
29. DRUHÝ PŘÍCHOD PSEUDOTVŮRCŮ
30. VESMÍRNÍ LIDÉ
31. KNIHY NOVÉHO ZJEVENÍ
pizap.com14850391599563.jpg
SDFSDFDS.PNG


NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
NZPJK.jpg
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA 
ke stažení - soubor zip, ve formátu odt., pdf.
NOVÉ ZJEVENÍ  103.73kB
8.POSLEDNÍ SOUD  184.47kB
31.DODATEK  163.79kB
 
 ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
ke stažení - soubor zip, ve formátu odt., pdf.
ČÁST I:   DUCHOVNÍ ÚPADEK
ČÁST II:   DUCHOVNÍ OBROZENÍ
ČÁST III:   DUCHOVNÍ POKROK
 
POSELSTVÍ Z NITRA 
ke stažení - soubor zip, ve formátu odt., pdf.
ÚVOD  594.88kB
 
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
ke stažení - soubor zip, ve formátu odt., pdf.
ÚVOD  81.41kB
7. DOPLNĚNÍ 6  27.48kB
8. DOPLNĚNÍ 7  25.78kB
9. DOPLNĚNÍ 8  27.17kB
23.OZNÁMENÍ  27.27kB
24.RADA  23.66kB
 
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
ke stažení - soubor zip, ve formátu odt., pdf.
 
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
ke stažení - soubor zip, ve formátu odt., pdf.
KRÁTKÝ ÚVOD.  86.02kB
 
ČTVERO POJETÍ DUCHOIVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
ke stažení - soubor zip, ve formátu odt., pdf.
 
KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO

PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI

ke stažení -  ve formátu odt., pdf.
DIALOGY S PÁNEM JEŽÍŠEM KRISTEM
sdfsdfsf.jpg
ÚVOD
První díl této knihy sestává ze 100 Dialogů s Pánem Ježíšem Kristem. Byly zaznamenané tak, jak následují, a proto se doporučuje, aby je každý četl ve stejném pořadí. Některé Dialogy obsahují témata, kterým se věnovaly předchozí Dialogy, a proto by bez jejich souvislosti s předchozími Dialogy bylo těžké pochopit, co obsahují.

Tyto Dialogy je možné považovat za sérii a pokračování Nového Zjevení Pána Ježíše Krista a Korolárií k Novému Zjevení Pána Ježíše Krista. Bez jejich předchozího přečtení, důkladného poznání, praktikování a s absencí znalosti jejich filozofie by nebylo možné v těchto Dialozích nic náležitě pochopit. V jiném případě by jen velmi málo z toho, čím se tyto Dialogy zaobírají, dávalo smysl. Jejich čtení bez předchozího seznámení s knihami Nového Zjevení Pána Ježíše Krista v sobě též skrývá jistou míru duchovního nebezpečí. Neznalost či nepochopení toho, co tyto Dialogy obsahují nebo čím se zaobírají, by mohlo případného čtenáře vést k tomu, že odmítne vše, co se zjevuje. V takovém odmítnutí se skrývá možné odmítnutí duchovní pravdy pocházející přímo z Pána Ježíše Krista, Který/Která je Sám/Sama o Sobě Absolutní Pravdou. V tomto logickém smyslu se může odmítnutí obsahu těchto dvou částí Dialogů rovnat odmítnutí Pána Ježíše Krista. V tom spočívá duchovní nebezpečí.

Samozřejmě, na základě své svobodné vůle a volby může každý případný čtenář přijmout nebo odmítnout cokoliv obsažené nejen v těchto Dialozích, ale i v předchozích dvou knihách uvedených výše. Nikomu se nic nevnucuje ani neukládá. Kvůli čestnosti a objektivnosti je však nutné upřímně varovat s ohledem na možné důsledky, výsledky a následky jakékoliv volby v tomto ohledu.

Výše uvedené podmínky a požadavky se plně týkají i Druhého dílu těchto Dialogů.

Děkuji vám za zvážení všeho, co je zjevované v těchto Dialozích.


Dialogy ve slovenském jazyce ve formátu pdf. ke staženípdf  zde:
Dialógy s Pánom Ježišom Kristom I. Diel.pdf
Dialógy s Pánom Ježišom Kristom II. Diel.pdf

https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak


Dr. Petr D. Francuch
Santa Barbara, Kalifornie
20. dubna 2000
Dialógy s Pánom Ježišom Kristom 1. Diel, 811 strán; 
Dialógy s Pánom Ježišom Kristom 2. Diel, 623 strán, preložené do slovenčiny, prvé vydania;
knižne publikované; k dispozícii sú v elektronickej forme.
Tieto Dialógy možno považovať za sériu a pokračovanie Nového Zjavenia Pána Ježiša Krista a Korolárií k Novému Zjaveniu Pána Ježiša Krista.

Dialogy v českém jazyce ve formátu pdf. ke stažení zde:  
Nové Zjevení Pána Ježíše Krista  v knižní podobě lze objednat u Kamila Brančíka na

adrese  - brancik@ exekutorhodonin.cz
83230431_3421265764612603_3784573349846319104_o.jpg
CO JE DATASYSTÉM 
Datasystém 1.jpg
datos.jpg

ÚROVNĚ OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ - DATASYSTÉM

 
ke stažení ve formátu pdf zde:
zapouzdření 2.jpg
CO JE S VAŠÍM DUCHEM, DUŠÍ A FYZICKÝM TĚLEM  

ke stažení ve formátu pdf. zde:
19113561_254510401694718_6958058555270125974_n.jpg
Pro láskyplný vztah, sdílení a komunikaci s Pánem Ježíšem Kristem nemusíte navštěvovat žádné kostely, nemusíte být členem jakékoliv církve, nemusíte provádět žádná speciální cvičení, ani držet zvláštní diety. Komunikovat se svým Bohem můžete Vy osobně každý sám, bez jakýchkoliv prostředníků. Najdete ho ve svém duchovním srdci, které má každý člověk umístěné uprostřed své hrudi. Pán Ježíš Kristus čeká, až s ním navážete spojení skrze svou intuici. To je ten tichý hlásek ve vás, kterému většina populace nevěnuje žádnou, nebo jen zanedbatelnou pozornost, protože je zahlcena ovládacími programy neustále se hrnoucími na každého z nás.
 
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS JE JEDINÝM BOHEM, SKUTEČNÝM NEJVYŠŠÍM,

STVOŘITELEM, OTCEM, SYNEM A DUCHEM SVATÝM, A ŽE ŽÁDNÝ JINÝ BŮH

NEEXISTOVAL, NEEXISTUJE A NIKDY DO VĚČNOSTI NEBUDE EXISTOVAT!
 

Nejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus, brzy Pán Ježíš Kristus, Boží rodina je absolutním zdrojem života všech bytostí Multivesmíru a je třeba vnímat Ho/Ji jako oboupohlavní bytost,v níž existuje rovnováha mezi maskulinním a feminním principem.Alfa i Omega.
Ženám se budu ukazovat v mužském těle, mužům v ženském.Týká se nového časového cyklu.
sfsdfsdfsd.PNG
89951620_2487195354943724_1596548625071079424_o.jpg
NEJVĚTŠÍ RADOST MI PŘINÁŠÍ NÁVRAT PADLÉ BYTOSTI ZPĚT

DO PRAVÉHO STVOŘENÍ
asasas 2.jpg
PJK svatba.PNG

Novezjeveni-pjk

01.03.2018 19:01:10
konecny.ka
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one